choroby kręgosłupa

Ortopedia jest to dziedzina medycyny, która ma zajmować się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób i uszkodzeń narządu ruchu. Urazy ortopedyczne są na ogół wynikiem różnego rodzaju zdarzeń. Oprócz nieoczekiwanych, ostrych uszkodzeń, specjaliści zajmują się także osobami zapadającymi na różne przewlekłe choroby ortopedyczne, którymi mogą być choroby zwyrodnieniowe, osteoporoza czy choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa. Jedną z najgorszych do wytrzymania jednostek chorobowych, na jaką uskarżają się chorzy bywają choroby kręgosłupa, które sprawiają niepokojące, silne bóle.
traumatologia
Sprawiają one duże obniżenie ich codziennej aktywności. Specjaliści ortopedii i chirurgii urazowej wykonują różne czynności , które powinny przynieść polepszenie funkcjonowania narządu ruchu, między innymi artroskopie stawów, rekonstrukcje stawów czy też endoprotezoplastykę. Ortopedia zajmuje się przeważnie leczeniem dolegliwości narządów ruchu, zaś traumatologia to dziedzina, nakierowana przeważnie na niesienie pomocy osobom po obrażeniach, , które wymagają interwencji medycznej.

Dodaj komentarz